یکشنبه، شهریور ۱۸، ۱۳۸۶

جمعه، 30 دى، 1384 اتود 21 اتود 21 چهره متحرک در رخوت شب جرعه را به گلوگاه تنهایی خود برد. شب در ضربه های طبل میلرزید. خموشی بیکران چهره متحرک بدور دست برده شد. اتود Etude = و اژه فرانسوی: تمرين. پيام هاي ديگران document.write(get_cc(4555456)) پنجشنبه، 22 دى، 1384 اتود 15 اتود 15 باد بود بوریایی تنهایی را بوسه ی برگها میکرد. آن رهگذر به دیوارهای شب می گریخت. آیا باد به رهگذر بوی گریز هدیه میکرد یا بی بندی؟ پيام هاي ديگران document.write(get_cc(4527712)) پنجشنبه، 15 دى، 1384 اتود 18 اتود 18 تا بکی گفت و شنود؟ تا بکی انجمن و کوچه ی سود؟ روز- روی کوه، دریاچه و رود. روز- یک روز رها از همه، شهر، خیابان، کاغذ. پيام هاي ديگران document.write(get_cc(4500720)) پنجشنبه، 8 دى، 1384 بيژن باران - اتود 9 اتود 9 فروزد او اجاق یاد را در این پسین کوته خاموش دمد بر اخگران دور یا نزدیک، زیر این خاکستر تنها. بدور آویزد او دیده – آن یاران آن روزها آن.. نداند لانه ی پاسخ کجا باشد هر شبتاب پرسش را. پيام هاي ديگران document.write(get_cc(4474381)) پنجشنبه، 1 دى، 1384 بيژن باران: اتود 6 اتود 6 دی، سوز دی مرا به کنجی نشانده بود. * آویخته خواهدم شد، دستان آن بهار. بانگی شنوده شد: "کی؟" پيام هاي ديگران document.write(get_cc(4447834))

0 نظر:

ارسال یک نظر

اشتراک در نظرات پیام [Atom]

<< صفحهٔ اصلی